Ruang Guru Sebagai Referensi Belajar ! Pada hakikatnya, setiap manusia perlu mendapatkan ilmu untuk menambah wawasan dan pengalaman. Baik yang sedang mempunyai status pelajar ataupun yang sudah lulus dan berpredikat pekerja. Tetapi, seseorang yang sudah bekerja pun